Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Contact informatie

  HET EKOHUIS
  Hoofdweg 77b
  9761 EC Eelde
  (050) 851 1830
  info@hetekohuis.nl

  Openingstijden

  ma 12:00 / 18:00
  di 09:00 / 18:00
  wo 09:00 / 18:00
  do 09:00 / 18:00
  vr 09:00 / 18:00
  za 09:00 / 18:00

  PRIVACYVERKLARING
  De website www.hetekohuis.nl is eigendom van X te Eelde. In deze
  privacyverklaring geven we aan hoe we met de persoonsgegevens omgaan
  waar we via deze site de beschikking over krijgen.
   We verzamelen uitsluitend persoonsgegevens van gebruikers van de
  website die via de mail zelf aangeven de Nieuwsbrief (volledige naam)
  te willen ontvangen. Deze gegevens betreffen uitsluitend hun namen en
  mailadressen.
   De website heeft niet de intentie deze gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar (tenzij met
  toestemming van ouders of voogd).
   We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om u als
  abonnee op onze nieuwbrief van dienst te zijn.
   We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
   De website hetekohuis.nl maakt geen gebruik van cookies.
   Gebruikers, die zich als abonnee op de Nieuwsbrief hebben opgegeven,
  hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
  verwijderen met een verzoek naar info@hetekohuis.nl. We zullen zo snel
  mogelijk op uw verzoek reageren.
   Als u het idee heeft dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of als er
  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op
  hetzelfde mailadres.
   Met klachten over de manier waarop een website met uw
  persoonsgegevens omgaat, kunt u terecht bij de nationale
  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
  (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).